آخرین خبرها
مشاغل خانگی و طرح روستایی و فراگیری:

بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان انعقاد قرار داد شده است

عصرآزادی_ فرماندار شهرستان تبریز امروز با حضور خبرنگاران و مسئولین اداری شهر در ساختمان فرمانداری، ادارات را موظف کرد که شاخص اقدامات اجرا شده را به فرمانداری اطلاع دهند.

علیار راستگو با بیان اینکه تمام کار گروه های اشتغال در شهرستان ها فعال شده اند، گفت: با هماهنگی فرمانداری تبریز و اداره ها، نشست کارگروه اشتغال باید با برنامه و زمانبندی درست، به صورت مداوم تشکیل بشود و مسائل به صورت کارشناسانه بررسی شوند.

وی در خصوص مشاغل خانگی و طرح روستایی و فراگیری خطاب به تمام دستگاه هایی که عضو کارگروه اشتغال هستند، گفت: بیش از ۱۰۰میلیارد تومان از طرح فراگیری، حدود  ۱۰ میلیارد تومان در طرح روستایی و همچنین حدود ۱۰ میلیارد تومان از مشاغل خانگی انعقاد قرار داد شده اند.

وی افزود: در راستای نزدیک شدن به هفته دولت، ادارات و شرکت ها باید پروژه های کامل و قابل افتتاح را به فرمانداری تبریز اعلام کنند.

فرماندار شهرستان تبریز در راستای اینکه اقدامات انجام شده باید اعتماد و جلب رضایت مردم را به دنبال داشته باشد، تشریح کرد: تمامی اقدامات و پروژه ها اگر رضایت مندی مردم را به دنبال داشته باشد دارای خروجی و مفهوم است. مسئولین موظف هستند هرگونه پروژه ای که زمینه نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت، با فرمانداری هماهنگ کنند.

نظرات: 0

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای *دار را پر کنید.