آخرین خبرها

تأملی در باب انقلاب

هر سال با فرارسیدن بهمن، سیلی از خاطرات  در اذهان مردم ایران نقش می بندد، خاطراتی که مملو از تکاپوی آگاهانه مردم ایران برای آفریدن انقلابی بود که بنای آن بر خون جوانان بی شماری استوار گردید.

مردم ایران در آن زمان به این نتیجه رسیدند که نظام حاکم با اندیشه و آمال آنان در دام سیاه تضاد و تناقض گرفتار آمده و برای رهایی، تحولی عظیم را می طلبد و این تحول چیزی نبود الا، انقلاب فکری و رشد آگاهی مردم که با مطالعه ای روشمند به ظهور رسید.

اکنون سوال اینجاست از چنین مردمی که انقلاب عظیمی را آفریدند، آیا نباید انتظار داشت در این برهه نیز که با آسیب های اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم، کمر همت بسته و به یاری قربانیانش که جوانان در صف اول آن هستند، بشتابند و انقلابی اجتماعی و فرهنگی را موجب شوند؟!

اگرچه مصداق آسیب های اجتماعی و فرهنگی فربه است و این مجال اندک برای تبیین آن ناکافی اما، همین کلی نگری و تامل در بازه ای از زمان که علل بروز این آسیب های ناگوار را در بستر دارد، افقی روشن برای بالا زدن آستین مردم متعهد را موجب خواهد شد.

عللی  چون فقر مطالعه که کمترین عارضه آن انجماد و رکود فکر و اندیشه است، یا علتی نظیر گریز از آگاهی به واسطه ترس، عدم تعهد و بی وجدانی. بسیاری از مردم مبتلا به بیماری ترس از آگاهی هستند و ترجیح می دهند نسبت به امور جامعه و انواع و آمار آسیب ها بی اطلاع باشند تا حس تعهد و عذاب وجدان آنان را گرفتار نکند.

و بسیاری علل از این قسم…

جامعه شناسان همواره نسبت به تحولات اجتماعی و نحوه برخورد با آسیب های جوامع بنا بر اهمیت بالای آن، حساس بوده و درصدد ابداع نظریه برآمده اند از آن جمله، متفکر ایرانی استاد مطهری که به تفصیل به این مقوله پرداخته است.

در تعریف مطهری از انقلاب اجتماعی، ویژگی های ذیل لحاظ شده  است:

  1. انقلاب عبارت است از تغییر بنیادی در جامعه.
  2. بنابراین انقلاب نوعی طغیان در برابر وضع موجود است.
  3. انقلاب تلاش و جهاد برای برقراری وضع مطلوب است.

۴٫ایدئولوژی متناسب با انقلاب، مکتبی است که عنصر انکار و نفی و طرد وضع نامطلوب در متن تعلیماتش وجود داشته باشد.

حال با عنایت به مطالب فوق تاکید بر این مسئله الزام دارد که تغییر، تحول و انقلاب باید از فرد آغاز شود نه آن که دست روی دست منتظر معجزه باشیم و البته ما ایرانیان که از دورایام به اندیشه ورزی شهرت داریم شایسته نیست خود را به زمهریر فکری بسپاریم.

و در نهایت کلام قاصرم را مزین می نمایم به آیه شریفه قرآن که می فرماید: “إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم”

به امید جامعه ای امن و شکوفا!

فتانه سمسار خیابانیان

 

 

نظرات: 0

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای *دار را پر کنید.