آخرین خبرها
در سمینار پایداری مشترک منابع خاک و آب اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

زاینده رود؛ مهم‌ترین سد جلوگیری از فرسایش خاک فلات مرکزی ایران

اصفهان/ عصرآزادی: سمینار پایداری مشترک منابع خاک و آب، ضرورت همیشگی حوضه های آبی به همت کمیسیون کشاورزی، آب ومحیط زیست اتاق بازرگانی و با همکاری انجمن علوم خاک ایران در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد.

محمد فیضی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان در این سمینار با نگاهی به وضعیت منابع خاک، آب و کشاورزی استان اصفهان گفت: از  حدود ۵۷۰ هزار  هكتار اراضی با قابلیت کشاورزی معادل ۵/۳ درصد از اراضی کشاورزی کشور را  داراست.

وی تهدیدهای خاک استان اصفهان را شامل فرسایش، افزایش کربن آلی، کاهش عناصر غذایی، شوری و سدیمی شدن خاک، تنوع زیستی، تراکم، آلودگی و اندودن خاک برشمرد .

وی نرخ متوسط فرسایش خاک  توسط آب ،باد و شخم ۱ میلی متر در  سال تخمین زد و گفت: کاهش پوشش گیاهی، شخم زدن در جهت شیب،و از جا کندن گیاهان خودرو در مناطق خشک ،چرای بیش از حد دام از عوامل تخریب و فرسایش خاک استان است .

فیضی  تعیین الگوی کشت بر اساس منافع ملی نه بر اساس اقتصاد شخصی و نقطه ای را ضروری دانست و گفت: در بسیاری از مناطق باید پوشش گیاهی مناسب حفظ شود و الگوی کشت های با مصرف حداقل آب ترویج گردد.

امیرحسین خوشگفتارمنش، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان در این سمینار به برررسی  سياستگذاري مصرف کودهاي شيميايي با  اولويت امنيت غذايی و در نظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي، زيست محيطي و باور کشاورزان پرداخت.

وی افزود: کود‎های فسفاته در گیاهان مختلف به ويژه سیب زمینی سم کادمیوم تولید می‌کند.

وی راه حل رهایی از بحران کودهای شیمایی را استفاده از کودهای آلی، ارگانیک و کمپوست برشمرد و گفت: جداسازی صحیح زباله و تبدیل آن به کمپوست می‎تواند تأثیر بسیار زیادی در برطرف کردن آلودگی‎های حاصل از استفاده از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات داشته باشد.

 

نظرات: 0

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای *دار را پر کنید.