آخرین خبرها
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان:

۶محوطه باستان شناختی زنجان واجدارزش ثبت در فهرست آثار ملی هستند

زنجان- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان گفت: ۶ محوطه باستان شناختی در استان زنجان واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی هستند.

صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، یحیی رحمتی با بیان اینکه ۶ محوطه باستان شناختی باغچالار، بویوک گول، تپه قبرستان گنبد، کاندی دیبه، سولیجار یک و سولیجار دو واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی هستند، افزود: این ۶ محوطه باستان شناختی جزء پرونده های ثبتی سال ۹۴ هستند که واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شده‌اند.

وی در خصوص محوطه باستان شناختی باغچالار اظهار کرد: تپه باغچالار، یکی از تپه های ارزشمند چند دوره‌ای است که در غرب روستای ابوجانلو قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان ادامه داد: بر اساس مطالعه سفال‌های سطحی، قدیمی ترین دوره استقرار در باغچالار به دوره مس و سنگ باز می‌گردد. اما بیش‌ترین یافته‌های سفالی مربوط به دوره برنز و عصر آهن است.

رحمتی با اشاره به اینکه قدمت محوطه باستان شناختی بویوک گول به اواخر دوره اشکانی – ساسانی باز می گردد، افزود:
بویوک گول تپه، یکی از محوطه های تاریخی موجود در دشت نسبتاً هموار جنوب غرب روستای کوسه لـر اسـت.

وی درباره محوطه باستان شناختی قبرستان گنبد گفت: تپه قبرستان در دره رودخانه قزل اوزن و جنوب غرب روستای گنبد واقع است. سفال‌های این محوطه هر چند مربوط به عصر آهن  سه هسـتند امـا ویژگـی هـای سـفال‌های هخامنشـی را نیـز دارا می‌باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، در خصوص تپه کاندی دیبه اظهارداشت: این محوطه باستان شناختی در روستای قزلجه دهستان سعید آباد واقع است و با توجه به مطالعه یافته های سطحی از جمله قطعه سفال‌های شکسـته پراکنـده، اسـتقرار در کانـدی دیبـه چنـد دوره‌ای بوده و آثاری از دوره سلجوقی- ایلخانی و دوره قاجار را داراست. کاندی دیبه در زبان ترکی و لهجه سعید آبادی به معنی تپه قرار گرفته در انتهای روستاست.

رحمتی  با اشاره به دو محوطه تپه سولیجار یک و تپه سولیجار دو بیان کرد: تپه سولیجار یک در میان زمین‌های زراعی
شمال غرب روستای بهمن قرار دارد. با توجه به مطالعه یافته های سطحی از جمله قطعه سفال‌های شکسته پراکنده، استقرار در سـولیجار یک مربـوط بـه سده های میانی اسلام ( دوره سلجوقی ) است.

وی در خصوص وجه تسمیه این تپه ها گفت: با توجه به این که زمین‌های پایین دست تپه در گذشته محل جمع شدن آب رودخانه قادرلو بوده و به زمین‌های سولیجارمعروف هستند، این تپه ها نیز  سولیجار نام‌گذاری شده است، سولیجار در زبان ترکی به محل دارای آب گفته می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان عنوان کرد: تپه سولیجار دو در غرب روستای بهمن قراردارد. با توجه به مطالعه یافته های سطحی از جمله قطعه سفال‌های شکسته پراکنده، استقرار در سولیجار دو مربوط به دوره ساسانی است.

نظرات: 0

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای *دار را پر کنید.